Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Şirket Sahibi veya Ortağı Olan Kişilerin Sigortalılığı | Mali Rehberim

Şirket Sahibi veya Ortağı Olan Kişilerin Sigortalılığı

Şirket Sahibi veya Ortağı Olan Kişilerin Sigortalılığı

Şirket Sahiplerinin Sigortalılığı

Şirket sahiplerinin sigortalılığı konusuna bakalım;

Anonim Şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş olan komandit şirketlerin komandite ortakları ve diğer şirketlerin tüm ortakları 4/B kapsamındadır. Anonim Şirketlerin yönetim kurulu üyesi olmayan ortakları ve kurucu ortakları ve komanditer ortaklar 4/B kapsamında sayılmayacaktır. Şirket sahipleri veya ortakları 01.10.2008 tarihinden sonra kendi şirketlerinde 4/A kapsamında çalışamıyor. İstisnai durum; şirket ortağı olan ve 4/A kapsamında sigortalı olanlar şirkette kendinden başka sigortalı kalmadığı takdirde ve şirketin sermaye şirketi olması durumunda 4/A sigortalılığı devam ediyor.

Sigortalıların 01.10.2008-01.03.2011 tarihleri arasında aynı anda hem 4/A hem de 4/B kapsamında sigortalı olması durumunda 5510 sayılı Kanun’un 53.maddesinin değiştirilmeden önceki hükmü gereği, önce başlayan sigortalılık sona ermediği sürece diğer sigortalılık hali dikkate alınmamaktaydı. 01.03.2011 tarihinden önce buna benzer şekilde hizmet çakışması bulunan , hem 4/A hem de 4/B kapsamında sigortalılığı devam edenlerden, önce başlayan sigortalılık halinin 4/B olması nedeniyle bu kapsamda sigortalı sayılanların 4/B sigortalılığı, Kanun’da değişiklik yapılan 01.03.2011 tarihinden bir gün önce olan 28.02.2011 tarihi itibariyle sonlandırılacak ve söz konusu sigortalılar 01.03.2011 tarihinden itibaren 4/A kapsamındaki sigortalılıklarından dolayı sigortalı sayılacaklardır.

01.10.2008-01.03.2011 tarihleri arasında hem 4/A hem 4/B sigortalılığı olan sigortalıların durumu ise şöyledir; bu sigortalının 4/B sigortalılığı 01.03.2011’den önce yani 28.02.2011 tarihinde sona erer, 01.03.2011’den sonra bu sigortalı 4/A kapsamında sigortalı sayılır.

Örnek: 

20.06.2009 tarihinde vergi mükellefiyeti sebebiyle 4/B kapsamında sigortalı olan kişi, 01.12.2009 tarihinde bir işveren yanında çalışmaya başlamıştır. Bu sigortalının 4/B kapsamındaki sigortalılığı daha önce olduğu için 28.02.2011 tarihine kadar 4/B kapsamında olur ama 01.03.2011 tarihi itibariyle 4/A kapsamında sayılır.

 

(Kaynak: Özdoğrular Mali Müşavirlik)

 

Şirket sahiplerinin veya ortaklarının sigortalılığı konusunda üç önemli konu vardır.

  1. Sigortalının 01.10.2008 tarihindeki durumu
  2. Önce başlayan sigortalılığın tescili (01.03.2011 tarihine kadar “sigortalılığın tekliği” nedeniyle önce başlayan sigortalılık tescili ile davam edilir.
  3. Kesintisiz şekilde sigortalı olup olmadığı

 

Şirket ortağı olan ve 4/B sigorta tescili yapılmayan bir sigortalının sonrasında 4/A sigorta tescili yapılması ile ilgili durum;

 

X kişinin sigortalılığının başladığı tarih:               

 

01.09.2000

 

İlk sigortalılığının kapsamı: 4/B

 

Sigortalılık başlangıç sebebi:   

 

Limited şirket ortaklığı

 

               

Sigortalılığının Tescil Edilip Edilmediği:               

4/B kapsamında tescil edilmemiştir

 

Olay:

 

X kişisi 01.09.2001 tarihinde aynı firmada 4/A kapsamında sigortalı olarak bildirilmiştir ve şirket ortaklığı devam etmektedir.

 

Sonuç X kişisinin 4/A kapsamında 01.09.2001 tarihinde yapmış olduğu tescil kaydı kabul edilir ve 4/B kapsamında şirket ortağı olduğu 01.09.2001 tarihi itibarıyla 4/B kapsamında sigortalılığı başlatılır. 4/A kapsamında bildirilen süreler 4/B kapsamında değerlendirilir.

 

 

X kişinin sigortalılığının başladığı tarih:               

 

01.04.2002
İlk sigortalılığının kapsamı: 4/A
Sigortalılık başlangıç sebebi:   

 

Anonim Şirket kurucu ortaklığı

 

               

Sigortalılığının Tescil Edilip Edilmediği:               

Olay:

 

01.04.2002 tarihinde anonim şirket ortağı olan ve 4/A kapsamında sigortalı bildirimi yapılan X kişisi için kuruma herhangi bir bildirim yapılmamıştır.
Sonuç Sigortalının 01.04.2002 tarihi itibarıyla 4/B kapsamında sigortalığı başlatılacaktır. 01.10.2008 tarihinde herhangi bir yönetim kurulu üyeliği olmadığı için (Önem arz eden konu 01.10.2008’de yönetim kurulu üyeliği olup olmadığıdır) 30.09.2008 tarihi itibarıyla 4/B sigortalığı sonlandırılacak ve 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4/A kapsamında sigortalı sayılacaktır. Özetle; 01.04.2002-30.09.2008 tarihleri arasında 4/B, 01.10.2008 tarihinden sonra 4/A sigortalı olacaktır (01.10.2008’de herhangi bir yönetim kurulu üyeliği yoktur)

 

 

 

4/A hizmet akdiyle çalıştığı işyerine veya başka bir şirkete ortak olan sigortalının durumu;

X kişinin sigortalılığının başladığı tarih:               

 

01.03.2000
İlk sigortalılığının kapsamı: 4/A
Sigortalılık başlangıç sebebi:   

 

Anonim şirkette sigortalı çalışan
               

Sigortalılığının Tescil Edilip Edilmediği:               

Olay:

 

X kişisi 01.07.2007 tarihinde çalıştığı anonim şirkete ortak olmuştur ve yönetim kurulu üyeliğine getirilmiştir. 4/A kapsamındaki sigortalığı kesintisiz olarak 30.06.2015 tarihine kadar devam etmiştir.
Sonuç 30.06.2015 tarihine kadar 4/A kapsamındaki sigortalılığı olan X kişisinin, 01.07.2015 tarihinden itibaren 4/B kapsamında sigortalılığı başlatılacaktır.

 

X kişinin sigortalılığının başladığı tarih:               

 

01.07.2007
İlk sigortalılığının kapsamı: 4/A
Sigortalılık başlangıç sebebi:   

 

A Anonim Şirketinde sigortalı çalışan

 

               

Sigortalılığının Tescil Edilip Edilmediği:               

Olay:

 

01.10.2007 tarihinde B Limited Şirketine ortak olmuştur ve 30.11.2007 tarihinde A Anonim Şirketinden 4/A sigortalığı sona ermiştir. 01.12.2007 tarihinde B Limited Şirketinde 4/A kapsamında işe giriş bildirgesi verilmiştir. X kişisi 01.06.2018 tarihine kadar B Limited Şirketinde kesintisiz çalışmıştır, 4/A kapsamında hizmet bildirimi yapılmıştır ve 31.08.2018 tarihinde B Limited Şirketindeki ortaklıktan ayrılmıştır.
Sonuç X kişisi B Limited Şirketine ortaktır. Bu yüzden 01.12.2007-01.06.2018 tarihine kadar olan 4/A kapsamındaki bildirilen hizmeti iptal edilir (Limited Şirketinde ortak olduğu süre) ve 01.12.2007-31.08.2018 tarihine kadar 4/B sigortalı olarak kabul edilir ve iptal edilen (01.12.2007-01.06.2018 arası) primler aktarılır.

 

X kişinin sigortalılığının başladığı tarih:               

 

01.05.2005
İlk sigortalılığının kapsamı: 4/A
Sigortalılık başlangıç sebebi:   

 

C Limited Şirketinde sigortalı çalışan
               

Sigortalılığının Tescil Edilip Edilmediği:               

Olay:

 

Sigortalının 01.05.2005 tarihinde C Limited Şirketinde 4/A kapsamında sigortalılığı başlamıştır. 01.07.2006 tarihinde D Limited Şirketine ortak olmuştur. Bu kişinin C Limited Şirketinde 28.02.2009 tarihinde 4/A sigortalılığı sona ermiştir ve 01.03.2009 tarihinden itibaren ortağı olduğu D Limited Şirketinde 4/A kapsamında sigortalılığı bildirilmeye başlamıştır.
Sonuç: X kişisi hem hizmet akdiyle çalıştığı C Limited Şirketinden hem de (Aynı zamanda bu şirkete ortak değil), hem de 01.07.2006 tarihinde ortak olduğu ve Kanun değişikliğinin geçerli olduğu 01.10.2008 tarihinden itibaren ortağı olduğu D Limited Şirketinden 4/A kapsamında sigortalı olarak bildirilmesi mümkün değildir.

Bu sigortalının 28.02.2009 tarihine kadar olan 4/A sigortalığı geçerli sayılır. 01.03.2009 tarihinden itibaren 4/B kapsamında sigortalılığı başlar.

 

 

4/A kapsamında sigortalı olan, sonrasında çalıştığı şirkete ortak olan ve şirkette kendisinden başka çalışan kalmadığı durum;

X kişinin sigortalılığının başladığı tarih:               

 

01.04.2004
İlk sigortalılığının kapsamı: 4/A
Sigortalılık başlangıç sebebi:   

 

E Limited Şirketinde sigortalı çalışan
               

Sigortalılığının Tescil Edilip Edilmediği:               

Olay:

 

Sigortalının 01.04.2004 tarihinde E Limited Şirketinde 4/A kapsamında sigortalılığı başlamıştır. X kişisi, 01.01.2005 tarihinde ise F Limited Şirketine ortak olmuştur F Limited Şirketinde 01.01.2012 tarihinden itibaren kendisinden başka sigortalı kalmamıştır
Sonuç Sigortalının 01.04.2004 tarihinde E Limited Şirketinde 4/A kapsamında sigortalılığı başlamıştır. X kişisi, 01.01.2005 tarihinde ise F Limited Şirketine ortak olmuştur F Limited Şirketinde 01.01.2012 tarihinden itibaren kendisinden başka sigortalı kalmamıştır.

 

 

 

Sigortalıların sahibi olduğu veya ortağı olduğu işyerlerinde kendilerini sigortalı olarak göstermesi

X kişinin sigortalılığının başladığı tarih:               

 

01.06.2012
İlk sigortalılığının kapsamı: 4/A
Sigortalılık başlangıç sebebi:   

 

H Anonim Şirketinde yönetim kurulu üyesi

 

               

Sigortalılığının Tescil Edilip Edilmediği:               

Olay:

 

X kişisi 01.06.2012 tarihinden itibaren yönetim kurulu üyesi olduğu H Anonim Şirketinde 4/A kapsamında sigortalı olarak bildirilmeye başlanmıştır. 01.09.2015 tarihinde bu Anonim Şirkete ortak olmuştur. (01.07.2012 tarihinde 6102 sayılı TTK çerçevesinde, Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyesi olunabilmesi için ortaklık şartı aranmamaktadır.)
Sonuç X kişisi 01.09.2015 tarihinde Anonim Şirkete ortak olduğu için X kişisinin 31.08.2015 tarihinde 4/A kapsamında sigortalılığı sona erecektir. 01.09.2015 tarihi itibarıyla 4/B kapsamında sigortalılığı başlayacaktır.

 

Emeklilik hesaplama tablosu için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

 

Kaynak: Datassist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör