Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Menkul Sermaye İradı Nedir ve Unsurları Nelerdir | Mali Rehberim

Menkul Sermaye İradı Nedir ve Unsurları Nelerdir

Menkul Sermaye İradı Nedir ve Unsurları Nelerdir

Menkul Sermaye İradı Nedir?

Gelir Vergisi Kanununun 75.maddesine göre; nakdi sermaye ya da para ile temsil edilen değerlerden oluşmuş sermayeden kaynaklı olarak elde edilen kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır.

 

Menkul Sermaye İradı’nın Unsurları

İstisna Tutarlar

 • Vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye iratlarında 2022 yılı için 3.800 TL‘yi aşması durumunda beyanname verilmesi zorunludur.
 • Vergi kesintisine tabi olan menkul sermaye iratlarının 2022 yılı için 70.000 TL‘yi aşması durumunda beyanname verilmesi zorunludur. (Gelir vergisi tarifesindeki ikinci dilim)
 • Vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye iratlarında 2021 yılı için 2.800 TL‘yi aşması durumunda beyanname verilmesi zorunludur.
 • Vergi kesintisine tabi olan menkul sermaye iratlarının 2021 yılı için 53.000 TL‘yi aşması durumunda beyanname verilmesi zorunludur. (Gelir vergisi tarifesindeki ikinci dilim)
 • Vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye iratlarında 2020 yılı için 2.600 TL‘yi aşması durumunda beyanname verilmesi zorunludur.
 • Vergi kesintisine tabi olan menkul sermaye iratlarının 2020 yılı için 49.000 TL‘yi aşması durumunda beyanname verilmesi zorunludur. (Gelir vergisi tarifesindeki ikinci dilim)

 

Diğer Hususlar

 • Vergi kesintisine tabi olup beyan yoluyla vergilendirilmesi gereken menkul sermaye iratları; 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler, am mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler. (Eurobondlar dahil), tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları
 • Vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye iratları; kıyı bankacılığından elde edilen faiz gelirleri, hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller (01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler), iştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar, her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri, yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları, her çeşit alacak faizleri.
 • 2020 yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı %85,1’dir. Bu indirim dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.
 • Limited şirket ortakları, anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortaklar ve adi komandit şirketlerin komanditer ortakları Bağ-Kur primlerini gider olarak indirebilirler ve menkul sermaye iradının yetersiz olması halinde müteakip yıllarda devreden geçmiş yıl zararı olarak indirilmesi mümkün değildir.
 • Safi gelirin bulunması için indirilmesi gereken giderler; depo etme ve sigorta ücretleri gibi menkul kıymetlerin muhafazası için yapılan giderler, temettü hisseleri ile faizlerin tahsil giderleri, menkul kıymetler ve bunların iratları için ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar

 

 

 

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör