Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Engellilere ÖTV Muafiyeti | Mali Rehberim

Engellilere ÖTV Muafiyeti

Engellilere ÖTV Muafiyeti

Engellilere ÖTV muafiyeti KDV ve emlak vergisinde sağlanan avantajlar gibi önemli bir konudur.

 

ÖTV Muafiyeti Nedir

  • Engellilik oranı %90 veya üzerinde olan yetişkin engelliler ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu’nda (ÇÖZGER) “Özel Koşul Gereksinimi Vardır (ÖKGV)” ibaresi bulunan 18 yaş altı engelliler ÖTV istisnasından yararlanabilirler.
  • Engellilik oranı %90’ın altında olan engellilerden engelli sağlık kurulu raporunda “Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir.” değerlendirmesi bulunanlardan, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında (debriyaj pedalı, fren pedalı, gaz pedalı ve/veya vites kolunda) tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olan engelliler ÖTV istisnasından yararlanabilirler.

 

Engellilik Oranı %90’ın Altında Olanlar ÖTV Muafiyetinden Yararlanılabilir mi?

Engel oranı %90’ın altında olan kişiler alacakları otomobilde engellerine yönelik düzenleme yaparak ÖTV muafiyetinden yararlanabilirler.

 

 %90 Engelli Raporu Kimlere Verilir?

Kişilerin bu raporu alabilmesi için ağır engelli kategorisine girmesi gerekir. Bu kişinin ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayıp karşılayamadığına bakılarak hastaneler tarafından verilir.

 

 

Üzerine Araç Alınan Engellinin Engelli Sürücü Belgesine Sahip Olma Şartı Var mıdır?

Hayır, yoktur. Engelli oranı %90 ve üzerinde olan engelli bireyin üzerinden ilk iktisap edilecek araçta ÖTV muafiyetinden yararlanılabilir.

 

 

Özel Tertibatlı Araçları Kimler Kullanabilir?

Engellilik derecesi %90’ın altında olan engelliler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla düzenlenmiş özel tertibatlı araçları, engelli araç sahibinin yanı sıra araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü de kullanabilir.

Ancak, söz konusu kişilerin de engelli aracını kullanabilmesi için “herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun olarak üretilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiçbir değişiklik yapılmadan, engelli kişinin sağlık raporunda belirtilen  tertibatın  ilave  aparatlarla   taktırılmış   olması”  ve aracın engelli veya  bu kişiler tarafından her iki şekilde    de kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır.

 

 

Engelli Kişi Adına Alınan Araçlar Kimler Tarafından Kullanılabilir?

Araç sahibi olan engelli kişinin aparatlı işlemlerde birinci derece yakınlarından TSE onayı verilen kişiler, %90 ve üzeri için engelli kişinin (birinci, ikinci ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, sözleşmeli sürücü) yakınları kullanabilir.

 

 

Engellinin İlk Araç Alımında ÖTV Doğar mı?

Kayıt ve tescile tâbi mallardan; bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı, vergiden müstesnadır.

 

Engellinin Vefat Etmesi Durumunda ÖTV İstisnası Kapsamında İktisap Edilen Taşıtın Veraset Yoluyla İntikalinde ÖTV Alınır mı?

ÖTV Kanununa göre, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz. Ancak, muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması,  başka  bir  mal  ve/veya  hakkın  intikal  etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi,   devralan   mirasçı   açısından   (kendi   miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) veraset yoluyla intikal olarak değerlendirilmez.

Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması (orantılı) gerekmektedir.

 

Engelliler Araçlarını Aldıktan 5 Yıl Sonra Engeli Olmayan Birisine ÖTV Ödemeden Satabilirler mi?

Düzenlenen istisnadan yararlanan malul ve engellilerin bu kapsamda iktisap ettikleri araçları 5 yıldan fazla kullanarak bir başkasına satması durumunda, aracı alan kişi tarafından ÖTV ödenmeyecektir.

 

 

 

 

 

Kaynak: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 

Faydalı Bağlantılar

Engellilere KDV’de Sağlanan Avantajlar

Emeklilere Emlak Vergisi Muafiyeti

Paylaşmak Güzeldir