4A Askerlik Borçlanması Başvurusu

4A Askerlik Borçlanması Başvurusu

4a askerlik borçlanması başvurusu nasıl yapılır konusu en çok sorulan sorulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu başvuru e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

 

E-Devlet Üzerinden 4A Askerlik Borçlanması Başvurusu

E-Devlet Bağlantısı için buraya tıklayabilirsiniz.

E-devlet üzerinden alınan askerlik ve doğum borçlanması başvuruları;
▪ 4/a) sigortalıları için 4a Hizmet Borçlanması/Borçlanma İşlemleri/E-devlet üzerinden yapılan başvurular menüsünde,
▪ 4/b) sigortalıları için ise Güvence/Borçlanmalar/E-devlet Başvuru Ön Talep Görüntüle menüsünde, yapılarak, bu başvurular, sigortalıların talep tarihindeki son statüsüne göre son çalışmanın geçtiği SGK ünitesi tarafından evrak numarası verilerek, borçlanma işlemleri yürürlükteki mevzuata göre sonuçlandırılacak ve sigortalının dosyasında muhafaza edilecektir.

Yapılan doğum veya askerlik borçlanma başvurusu üzerine, borçlanma tutarı sigortalıların veya hak sahiplerinin e-devlet üzerinden talepte bulundukları tarihte geçerli olan 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında (Borçlanma müracaatı 25/9/2018 ile 22/1/2019 tarihleri arasında olanların kazanç beyanı bulunmadığından bu kişilerin talepleri, müracaat tarihinde geçerli olan asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanacaktır.) olmak üzere tercihte bulunan günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanacaktır. Borçlanma tutarları sigortalıların merniste kayıtlı adreslerine tebliğ edilecektir. Mernis kayıtlarında adres bilgisi yer almayan kişilerin borçlanma talepleri, SGK evrak kaydından  geçirildikten sonra dosyasında muhafaza edilecektir. İlgilerce bu taleplere ilişkin yapılacak ikinci müracaatlarda borçlanmaya esas günlük kazanç değişmemiş ise e-devlet üzerinden alınan ilk talep üzerinden borç tahakkuku oluşturulacaktır. Aksi durumda, müracaat tarihinde borçlanmaya esas günlük kazanç değişmiş ise e-devlet üzerinden alınan ilk talep geçersiz sayılacaktır.

 

Örnek:

Sigortalı (A), 01/10/2018 tarihinde E-devlet üzerinden 11/11/2011 doğumlu çocuğu için doğum borçlanması talebinde bulunmuştur. Yapılan incelemede, sigortalının mernis kayıtlarında adres bilgisi bulunmadığından herhangi bir işlem yapılmayarak borçlanma talebi dosyasına kaldırılacaktır. Daha sonra sigortalı tarafından 18/3/2019 tarihli dilekçeyle, 01/10/2018 tarihli doğum borçlanması talebinin sonuçlandırılmasını istediğinde bu durumda, sigortalının ilk talebi olan 01/10/2018 ile ikinci kez talepte bulunduğu 18/3/2019 tarihi arasında borçlanma esas günlük kazancın değişmesi nedeniyle,
01/10/2018 tarihli talebin geçersiz sayıldığı sigortalıya bildirilecektir. E-devlet üzerinden borçlanma talebinde bulunulan tarih aralığında borçlanılacak süresi bulunmayanlar ile borçlanma için gerekli şartları taşımayanlardan borçlanma talebi kabul
edilmeyecek, bu talepler başvuru ekranında gerekçesi bildirilmek suretiyle silinecektir.

Örnek:

Sigortalı (A), 01/2/2019 tarihinde E-devlet üzerinden asgari günlük kazanç üzerinden 540 gün askerlik borçlanması talebinde bulunmuştur. Bu defa, 3/2/2019 tarihinde SGK ünitesine şahsen müracaat ederek aynı sürelere ilişkin yeniden borçlanma
talebinde bulunmuş ve işlemlerinin şahsen başvuru yaptığı 3/2/2019 tarihli talebine istinaden sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda, e-devlet üzerinden yapılan 1/2/2019 tarihli müracaatı silinecek ve silme gerekçe olarak da “3/2/2019 tarihli talebine istinaden 5/2/2019 tarih ve 123456 sayı ile borç tebliği gönderilmiştir.” şeklinde açıklama girilecektir.

Aynı sigortalının 1/2/2019 tarihinde E-devlet üzerinden 01/1/2015-30/6/2016 tarihleri arasındaki askerlik borçlanması talebinde bulunmuştur. Yapılan incelemede, sigortalının söz konusu tarih aralığında askerlik yapmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, sigortalının  talebi yazışma yapılarak reddedilecek olup, e-devlet üzerinden yapılan 1/2/2019 tarihli
müracaatı silinecek ve silme gerekçe olarak da “sigortalının talepte bulunduğu 01/1/2015-30/6/2016 tarih aralığında borçlanılacak askerlik hizmeti bulunamadığından 5/2/2019 tarih ve 123456 sayı ile borçlanma talebi reddedilmiştir.” şeklinde açıklama girilecektir. Doğum ve askerlik borçlanma başvurularının internet üzerinden yapılması, bu başvuruların şahsen başvuru formları ile yapılmasını engellemediğinden, ilgili kişiler, doğum veya askerlik borçlanmasını ister e-devlet üzerinden isterse şahsen SGK ünitelerine yapabileceklerdir.

 

Kaynak: Türmob

 

Faydalı Bağlantılar

Askerlik Borçlanması Nedir

Paylaşmak Güzeldir