Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack artık Özel CSS'i desteklemiyor. Özel stilleri sitenize nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için WordPress.org belgelerini okuyun: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6078
Kısmi Süreli Çalışmada Azami Yirmi Gün (20) Kuralı | Mali Rehberim

Kısmi Süreli Çalışmada Azami Yirmi Gün (20) Kuralı

Kısmi Süreli Çalışmada Azami Yirmi Gün (20) Kuralı

Kısmi Süreli Çalışmada 20 Gün Kuralı

Kapsam

Kısmi süreli çalışmada azami yirmi gün kuralı tam süreli sözleşmeye göre üçte iki oranında yani yirmi gün üzerinden yapılan bir hesaplamadır.

Tam süreli çalışmayı kırk beş saat olarak hesaplarız. Bu hesaplama baz alındığında kısmi süreli çalışma 45 saat * 2/3 = 30 saat şeklinde hesaplanır.

4 hafta çalışan bir işçi 30 saat üzerinden toplamda 120 saat çalışmış olacaktır. Hafta sonu tatillerini de bu hesaba katarsak; 4 * 7,5 saat üzerinden 30 saat hesaplanır. Toplamda 150 saat çalışmaya ulaşırız. 150 saat / 7,5 saat= 20 gün olmaktadır. Bu hesaba göre kısmi süreli çalışanların SGK’ya bildirilen gün sayıları azami 20 gündür.

Kadınlarda kısmi süreli çalışma konusunu içeriklerimizde işlemiştik. Tekrardan hatırlatmakta fayda var.

 

Doğumdan sonra çocuk belirli bir yaşa gelinceye kadar kısmi süreli çalışma mümkün müdür?

Doğum sonrası analık izninin bitmesinden sonra, işe başlamak isteyen işçi en az 1 ay önce işverene yazılı olarak başvurarak kısmi süreli çalışma talebinde bulunulabilir. Böylece çocuğun mecburi ilköğretim çağına başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar geçecek süre için kısmi süreli çalışmada bulunmak mümkündür.

  • İşveren, kısmi süreli çalışma talebini kabul etmek zorundadır.
  • Kısmi süreli çalışma talebi sebebiyle iş akdi geçerli nedenle feshedilemez.
  • Fesih durumunda tazminat veya gerekli koşulların bulunması halinde işe iade davası açılabilir.
  • Kısmı süreli çalışma, yarı zamanlı çalışmadan farklıdır. Çalışılmayan süreler için ödenek alınması söz konusu değildir.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun evlat edinilmesi durumunda çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren kısmi süreli çalışma hakkı vardır.

Kısmi süreli çalışmaya başlamanın ardından, süre sonunu beklemeden tekrar tam süreli çalışmaya dönülebilir. İşverene, bir ay önceden yazılı bildirim ile verilmesi gerekmektedir. Fakat aynı çocuk için tekrar kısmi süreli çalışma hakkından yararlanmanız mümkün değildir. Tam süreli çalışmaya başlanılması durumunda kısmi süreli çalışan işçinin yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: PWC

 

Kadın İşçilerin Kısmi Süreli Çalışması

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör