Engellilere MTV Muafiyeti

Engellilere MTV Muafiyeti

 

Engelliliere MTV'de Sağlanan Avantajlar

Engellilere MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) muafiyeti konusu avantajlar Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun istisnalar bölümünde incelenmiştir.

 

Engellilere Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde Sağlanan Avantajlar Nelerdir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlıklı 4.maddesinin 1.fıkrasının c bendinde;

Engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin,
bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların MTV’den istisna olduğu ibaresi geçmektedir.

Taşıtlarda Uygulanacak İstisna Uygulaması

Engellilik Derecesi %90’dan Fazla Olan Malul ve Engellilerin Durumu

Engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan bir sağlık raporu ile vergi dairesine beyan etmeleri halinde kendi isimlerine kayıt ettirmiş oldukları taşıtlar MTV’ye tabi olmayacaktır.

 

Engellilik Derecesi %90’dan Az Olan Malul ve Engellilerin Durumu

Engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan bir sağlık raporu ile vergi dairesine beyan etmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar istisna hükmünden yararlanabilirler.

 

ÖTV İstisnasından Yararlanan Mükellefler İçin İstisna Uygulaması

Taşıtların ilk elde edilmesi esnasında ÖTV’den istisna olanların, MTV istisnasından yararlanabilmesi için “Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” (Ek:6) ile MTV mükellefiyet kaydı olan vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekir. Gereken diğer evraklar;

  • Sağlık kurulu raporu
  • Araçlar için teknik belge
  • Proje raporu

 

ÖTV İstisnasından Yararlanmayan Mükellefler İçin İstisna Uygulaması

Taşıtların ilk elde edilmesi esnasında ÖTV’den yararlanmayanların da, MTV istisnasından yararlanabilmesi için “Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” (Ek:6) ile MTV mükellefiyet kaydı olan vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekir. Gereken diğer evraklar;

  • Sağlık kurulu raporu
  • Araçlar için teknik belge
  • Proje raporu
MTV İstisnasından Yararlanmak İçin Süreli Sağlık Kurulu Raporu İbraz Edenler
Bu kişiler istisnadan, raporun geçerlilik tarihi sona erene kadar yararlanırlar. Yararlanmanın devam edebilmesi için; yararlanıcıların yeni tarihli sağlık raporunu ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri gerekir.

Malul ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

Bu kişilerin, “Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu” (Ek:6) ile MTV mükellefiyet kaydı olan vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekir. Gereken diğer evraklar;

  • Sağlık kurulu raporu
  • Araçlar için teknik belge
  • Proje raporu

 

Otomatik Vitesli Taşıtlarda İstisna Uygulaması

Engellilik  derecesi %90 ve %90’dan fazla olan malul ve engellilerin, adlarına kayıt ve tescil ettirecekleri taşıtlarda özel tertibat yapılmasına gerek yoktur. Engellilik derecesi %90’dan az olanlarda kayıt ve tescil edilecek taşıtların, bizzat malul ve engelli
kişinin engelliliğine uygun özel tertibatlı hale getirilmesi gerekmektedir. Uygun bir tertibat yoksa MTV İstisnası uygulanmaz.

Otomatik vitesli taşıtlar, sağ ayağında veya  bacağında, sol alt ayağında veya bacağında engelliliği bulunanların engellilik hallerine uygun olarak özel tertibatlı olması halinde MTV’de istisna olacaktır.

 

 

Kaynak: GİB

 

Diğer Faydalı Bağlantılar

Engelli, Yaşlı ve Evde Bakım Aylığı Nedir

Engelli İndirimi ve Engelli Çalıştırma Zorunluluğu ve Cezası

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör