Limited Şirket Kuruluş İşlemleri Muhasebe Kayıtları

Limited Şirket Kuruluş İşlemleri Muhasebe Kayıtları

Limited Şirket Kuruluş İşlemleri Muhasebe Kayıtları işlemlerini uygulamalı bir şekilde sizlerle paylaşacağız.

 

 Limited Şirket

Ortaklar taahhüt ettikleri sermaye ile şirkete karşı sorumludur. Temel özellikleri ve işleyişleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Ortaklar şirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarından dolayı sermaye payları oranında sorumludur. Yazılı ve merkezin bulunduğu ticaret siciline tescil edilen bir özleşmeleri vardır. Limited şirketler halka arz olunmaz. Tek ortaklı olarak kurulabilirler. Ortakların sayısı elliyi aşamaz. Limited şirket ortakları, gerçek ve tüzel kişi olabilir. Limited şirketin esas sermayesi en az 10.000 TL‘dir. Nakdi olarak taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az 1/4’ünün tescilden önce ödenmesi gerekir. Limited şirketlerde hamiline yazılı pay ihraç edilemez ve paylarının devri genel kurul onayına bağlıdır. Limited şirketlerin iki organı vardır. Bunlardan ilki Genel Kurul, ikincisi Müdürler Kuruludur.

Genel Kurul

Tüm pay sahiplerinin temsil edildiği ve önemli kararların alındığı kuruldur.

Yönetim Kurulu

Şirketin yönetimi ve temsili ile ilgili sorumludur. Şirketin tek müdürünün olması mümkündür. Müdürlerden en az birinin şirket ortağı olması zorunludur. Yazılı ve merkezin bulunduğu ticaret siciline tescil edilen esas sözleşmeleri vardır.

 

Örnek:

01.05.2021 tarihinde kurulan X Limited Şirketi iki ortak ile 600.000,00 TL eşit paylı esas sermaye ile kurulmuştur. Limited şirketin kuruluşu için noter ve tescil işlemleri de dâhil olmak üzere toplam 3.250,00 TL gider ve 504,00 TL KDV Ortak A tarafından ödenmiştir. Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından 10.05.2021 tarihinde kalan sermaye taahhüdünün yarısı banka hesabına yatırılmıştır. Kalan kısmı ortaklar tarafından iki ay içinde ödenecektir. 10.05.2021 tarihinde banka hesabından 100.000,00 TL çekilerek işletme kasasına aktarılmıştır. Muhasebe kayıtları nasıldır?

 

Ortakların sermaye taahhüdü

_________________________________________________________
501 Ödenmemiş Sermaye 600.000,00
501.01 Ortak A (200.000)
501.02 Ortak B (200.000)
501.03 Ortak C (200.000)
500 Sermaye 600.000,00
500.01 Ortak A (200.000)
500.02 Ortak B (200.000)
500.03 Ortak C (200.000)
_________________________________________________________

 

Kuruluş giderlerini karşılayan ortağa borçlanılması

________________________________________________________
262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 3.250,00
191 İndirilecek KDV 504,00
331 Ortaklara Borçlar 3.754,00
331.01 Ortak A
________________________________________________________

 

Sermaye taahhüdünün yarısının yerine getirilmesi

________________________________________________________
102 Bankalar 300.000,00
501 Ödenmemiş Sermaye 300.000,00
501.01 Ortak A (100.000)
501.02 Ortak B (100.000)
501.03 Ortak C (100.000)
________________________________________________________

 

Banka hesabından nakit para çekimi

________________________________________________________
100 Kasa 100.000,00
102 Bankalar 100.000,00
________________________________________________________

 

 

 

Kaynak: – Limited Şirket Kuruluş İşlemleri Muhasebe Kayıtları -MEB

 

Faydalı Bağlantılar

Diğer Muhasebe Kayıtları

Paylaşmak Güzeldir