İşletme Sermayesinin Yönetimi ve Uygulamalar

İşletme Sermayesinin Yönetimi ve Uygulamalar

İşletme Sermayesi:

Firmanın kısa süreli olarak bir hesap döneminde paraya çevrilebilir ekonomik değerlere yaptığı yatırımdır. İşletme sermayesi; bir şirketin tam kapasite ile çalışabilmesi, üretiminin sürekli olması, faaliyetlerinin verimli olması açsından önemlidir. Bir yönetici için; işletme sermayesinin yönetimi ve kısa süreli kaynakların sağlanması önemlidir.  İşletme sermayesine yatırımların ayrılan tutarın toplam varlıklar içindeki payı; sınai işletmelerde %50, ticari işletmelerde %70 civarındadır. KOBİ’ler işletme sermayesi yatırımlarında kısa vadeli yabancı kaynaklara ihtiyaç duyarlar.

Sıkı para politikası uygulandığında; banka kredilerinin vadelerinin kısalması ve yüksek faiz oranları sebebiyle işletmeler sıkıntı yaşarlar. Bu noktada işletme sermayesi yönetimi önemlidir.

 

İşletme Sermayesi Kalemleri:

Kasa ve Bankalar, Serbest Menkul Kıymetler, Alacaklar ve Stoklar

 

İşletme Sermayesinin Önemi

  • Tam kapasite ile çalışabilmek için
  • Üretime kesintisiz devam edebilmek için
  • İş hacmini (kapasiteyi) genişletebilmek için
  • Yükümlülükleri karşılayamama (likidite) riskini azaltabilmek için
  • Kredi değerliliğini artırmak için
  • Olağanüstü durumlarda mali yönden zor duruma düşmeyi

önlemek için

  • Faaliyetleri verimli bir şekilde yürütebilmek için

 

BİLANÇO

AKTİF PASİF
1.DÖNEN VARLIKLAR (İŞLETME SERMAYESİ CARİ AKTİFLER) 3.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR (CARİ PASİFLER)
2. DURAN VARLIKLAR (SAİT SERMAYE ÜRETİM KAPASİTESİ) 4.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5.ÖZKAYNAKLAR

 

 

GELİR-GİDER TABLOSU

Satışlar

-Satılan Malın Maliyeti

Brüt Kar

-Faaliyet Giderleri

Faiz ve Vergiden Önceki Kar

-Kar

Vergiden Önceki Kar

-Vergi

NET KAR

 

 

  Nakde Dönüşüm Süresinin Hesaplanması

Ör: X firmasının bazı mali bilgileri şöyledir.

Satışlar:                                   5.000

Satılan Malın Maliyeti:          2.000

 

01.01.2019                  31.12.2019

Stoklar            525           605

Alacaklar        757           800

Borçlar            355           380

 

 

Nakde Dönüşüm Süresi= Stokta Geçen Süre + Alacak Tahsil Süresi – Borçların Ödeme Süresi

NDS                             = 103,11 + 56,82 – 67,06

NDS                             = 92,87 gün

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör