Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkin Edilecek Vergi Borcu Tutarı

Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkin Edilecek Vergi Borcu Tutarı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili  Usulü Hakkında Kanunun 106.maddesi kapsamında 2021 yılında yapılacak takip sonunda takibi imkansız olan ve ya tahsil için yapılan masrafların alacaktan fazla olduğu anlaşılan 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 TL’ye kadar olan tutarlar tahsil zamanaşımı beklemeksizin terkin olunabilecektir.

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 115.maddesi kapsamında;

  • İkmalen
  • Re’sen
  • İdarece Tarh edilen vergiler ve bunlara ilişkin cezaların toplam tutarının 2021 yılı için 43 TL’yi aşmaması halinde tahakkuktan vazgeçilebilecektir.
Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör