VUK 322 Kapsamında Değersiz Alacakalar

VUK 322 Kapsamında Değersiz Alacakalar

Zafer Önder Karamustafaoğlu

Merhaba sevgili Mali Rehberim okuyucuları.

Bu yazımda ‘’Değersiz Alacak’’ konusu üzerinde durmak istiyorum.

Peki nedir VUK 322 ile tanımlanmış değersiz alacaklar ?  Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklardır.

Tanımda kafalarda soru işareti bırakan unsurun kazai hüküm ve kanaat verici bir vesika olduğu çok açık.

Kazai hüküm ve kanaat verici vesikalar nelerdir? Kısaca gaiplik kararı, miras red kararı, alacaktan vazgeçildiğine dair mahkeme kararları, mahkeme huzurunda yapılan anlaşmalar, konkordato kapsamında yapılan vazgeçme anlaşmaları, iflas kararları vb sayılabilir.

Özetle alacaktan zorunlu şartlar veya ikili irade beyanıyla vazgeçilmesi durumu. Elbette resmi bir evrak olması koşulu ile.

Değersiz alacaklar , değersiz alacak mahiyetine girdikleri tarihte artık tasarruf değerini kaybeder ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler.

Peki ya KDV’si ?

KDV Kanunu 29/4’e göre indirim konusu yapılabilir. KDV beyannamesi indirimler bölümünde yer alan ‘’Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV’’ kısmı tam da bunun içindir. Alacağı oluşturan fatura detayları da yine beyanname ekinde olmalıdır.

 

Zafer Karamustafaoğlu

[email protected]

SMMM

 

Diğer yazılar için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör