Gerçek Faydalanıcı Formu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Gerçek Faydalanıcı Formu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Zafer Önder Karamustafaoğlu

Merhaba sevgili Mali Rehberim okuyucuları.

Bu yazımızın konusu ‘’gerçek faydalanıcı’’ bildirimi .

Vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yayımlanan 529 no’lu VUK tebliği ile hayatımıza girmiştir.

Tebliğ ile gerçek faydalanıcı şeklinde tanımlanan tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri, nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişilere bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

Tebliğe göre, gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı 1 Ağustos 2021 itibarıyla faal olan kurumlar vergisi mükellefleri, kolektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi veya mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri vermek zorunda olacaktır.

Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükelleflerinin, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerekmektedir. Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükelleflerle diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar GİB’e elektronik ortamda bildirmek zorunda olacaktır.

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dahil bütün mükelleflerle diğer kişilerin, ilk bildirimini en geç 31 Ağustos 2021’e kadar elektronik ortamda GİB’e bildirmesi , yapılan bildirimde değişiklik olması durumunda sonraki dönem geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yapılan değişikliği bildirmeleri, değişiklik olmaması durumunda da beyanname üzerinden ilgili alanı işaretlemesi  gerekmektedir.

 

Zafer Karamustafaoğlu

[email protected]

SMMM

 

Diğer yazılar için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör