Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Muhasebe Kaydı

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Muhasebe Kaydı

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Muhasebe Kaydı nasıl yapılır, bu hesabın tanımı nedir ve işleyişi nasıl gerçekleşir konularını inceleyeceğiz.

 

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Tanımı

İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir.

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Tanımı İşleyişi

Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak; çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç, bankalar hesabına alacak kaydedilir.

 

Örnek: 

İşletme satın aldığı 10.000 TL + %18 KDV için satıcıya çek vermiştir. Çek verildikten iki ay sonra satıcı işletme tarafından bankadan tahsil edilmiştir.

_________________________________________________________
153 Ticari Mallar 10.000,00
191 İndirilecek KDV 1.800,00
103 Verilen Çekler ve 11.800,00
Ödeme Emirleri
__________________________________________________________
_________________________________________________________
103 Verilen Çekler ve  11.800,00
Ödeme Emirleri
102 Bankalar 11.800,00
__________________________________________________________

 

Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabındaki Türk paralı çekler; yazılı değerleri yani kayıtlı değerleri ile değerlenirler. Yabancı paralı çekler ise, Vergi Usul Kanunu’nun 280.maddesine göre bilanço günündeki kur üzerinden değerlenirler.

Dönem sonunda ileri tarihli çekler varsa, ‘Borç Senetleri’ hesabına aktarılır. Borç senetleri hesabına alınan çekler ayrıca reeskonta tabi tutulmalıdır. Yabancı para üzerinden düzenlenmiş çeklerin kayıtlı değeri ile bilanço günündeki kur üzerinden TL karşılıkları arasındaki fark bu hesaba karşılık ‘Kambiyo Karları’ veya ‘Kambiyo Zararları’ hesabına
alınırlar.

 

 

 

Kaynak: -Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Muhasebe Kaydı-Muhasebe Uygulama Genel Tebliği

 

Faydalı Bağlantılar

Muhasebe Kayıtları

Paylaşmak Güzeldir