Ticaret Sicil İşlemlerinin Vergi Dairesine Bildirim Zorunluluğu Kaldırıldı

Ticaret Sicil İşlemlerinin Vergi Dairesine Bildirim Zorunluluğu Kaldırıldı

Ticaret sicil işlemlerinin Vergi Dairesine bildirim zorunluluğu kaldırıldı. Bu mevzuat değişikliği ile ilgili detaylar şöyledir;

213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunla “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bildirim” başlıklı 170/A maddesi
eklenmiştir. Söz konusu maddede, “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bildirim” başlıklı 170/A maddesinde yer
alan, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu şekilde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir unsuru ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket türlerini ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükümleri yer almaktadır. Bu kapsamda, ticaret siciline tescil edilen işlemlere ilişkin bilgilerin Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, mezkûr maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bildirimlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Tebliğ hazırlanmıştır.
Bu Tebliğ ile ticaret siciline tescil edilen işe başlama, merkez/şube adres değişikliği, ilave iş yeri/şube açılış, ilave iş yeri/şube kapanış, tür değişikliği, tasfiyeye giriş/tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemlerinden Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Bakanlığımıza bildirilenler için mükellefler tarafından tekrar vergi dairelerine bildirim yapılması zorunluluğu kaldırılmaktadır. Vergi dairelerine bildirim zorunluluğu kaldırılan işlemler için mükellefler tarafından 2022 yılında vergi dairelerine yaklaşık 400 bin bildirim yapılmıştır. Söz konusu bildirimlerin elektronik ortamda Ticaret
Bakanlığından alınması sayesinde mükelleflerin vergi dairelerine başvuruda bulunmasından kaynaklanan zaman
kayıplarının önlenmesi ve vergi dairelerindeki verimliliğin artırılması öngörülmektedir.

Bu işlemler özetle şöyledir;

  • İşe Başlama 
  • Merkez/Şube Adres Değişikliği (01.02.2023 tarihinden önce açılan şubelerin kapanış bildirimleri vergi dairesine bildirilecektir)
  • İlave İş Yeri/Şube Açılışı 
  • İlave İş Yeri/Şube Kapanışı (01.02.2023 tarihinden önce açılan şubelerin kapanış bildirimleri vergi dairesine bildirilecektir)
  • Tür Değişikliği
  • Tasfiyeye Giriş/Tasfiyeden Vazgeçme
  • Tasfiye Kapanış
  • Unvan Değişikliği

 

 

 

Kaynak: -Ticaret Sicil İşlemlerinin Vergi Dairesine Bildirim Zorunluluğu – GİB

 

 

Faydalı Bağlantılar

Şube Açılış İşlemleri

Paylaşmak Güzeldir