Etiket : türkiye muhasebe standartları

TMS 2 Stoklar

İçerik Amaç, Kapsam ve Tanımla Stokların Değerlemesi Maliyetin Ölçümüyle İlgili Teknikler Stok Maliyetlerini Hesaplama Yöntemleri Stoklarla İlgili Raporlanacak Bilgiler Konu Aralarında Örnek Soru Çözümleri Amaç ‘’Stoklarla’’ ilgili muhasebe işlemlerini açıklamaktır. …

Devamı

TMS 23 Borçlanma Maliyeti

Temel İlke Bir özellikli varlığın; Elde edilmesi İnşası Üretimi ile ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri; bu varlığın bir parçasını oluşturur. Diğerleri gider olarak muhasebeleştirilir.   Kapsam Borç olarak sınıflandırılmayan imtiyazlı hisse senetleri…

Devamı