Etiket : Maddi duran varlık yeniden değerleme artış fonlarının sermayeye ilavesi