Etiket : Kamuda İdarelerinin Dış Temsilciliklerinde İstihdam Edilen ve Temsilciliğin Bulunduğu Ülkede Sürekli İkame İzni veya Bu Devletin Vatandaşlığına da Haiz Bulunan Türk Uyruklu Sözleşmeli Personel