Etiket : Aynı Konutta Birlikte Yaşayan ve 3.Derece Dahil Bu Dereceye Kadar Hısımlar Arasında ve Aralarına Dışarıdan Başka Kimse Katılmaksızın