Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabının Muhasebe Kaydı

Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabının Muhasebe Kaydı

Şüpheli Ticari Alacaklar

Şüpheli Ticari Alacaklar;

129 Şüpheli Ticari Alacak Karşılıkları Hesabının Tanımı

Perakende satış yönetimi kullanarak bilanço gününden önceki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilmeyen alacakların ilgili dönemdeki toplam vadeli satışlara oranlarının ortalamasının değerleme dönemindeki vadeli satışlara uygulanması suretiyle bulunacak şüpheli alacaklar için ayrılan  karşılıkları kapsar.

 

129 Şüpheli Ticari Alacak Karşılıkları Hesabının İşleyişi

Karşılık tutarı 129 hesaba alacak, 654 Karşılık Giderleri hesabına ise borç kaydedilir. Tahmin edilen zararın kısmen yada tamamen gerçekleşmemesi durumunda ise; gerçekleşmeyen kısmın 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabına alacak, devredilen hesaba ise borç olarak kaydedilir.  Şüpheli alacağın tahsili imkansız hale geldiyse; bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir. Gerçekleşen zararın ayrılan karşılıklardan fazla olması halinde ise ayrılan karşılık kadar bu hesaba borç, zarar fazlası ise 681 Önceki Dönem Gider ve Zararlar hesabına borç, tahsil edilemeyen tutar ise alacak kaydedilir.

Perakende satış yönteminin uygulanması sonucunda bulunan, dönemin karşılık tutarının o tarihteki şüpheli karşılığı tutarından az olması durumunda aradaki fark 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabına aktarılır ve borç olarak kaydedilir.

Daha önce alacaklardan düşülen ve bu hesaba borç kaydedilen alacaklardan tahsili konusu olduğu takdirde, oluşlarına göre 671  Önceki Dönem Gelir ve Karlar hesabına alınır.

 

Örnek:

X Şirketinin Y Şirketinden alacağı olan, 120 Alıcılar hesabında kayıtlın bulunan 10.000 TL şüpheli hale düşmüştür ve karşılık ayrılmıştır. Şüpheli Ticari Alacaklar kapsamında muhasebe kaydı nasıl yapılır.

 

Şüpheli Ticari Alacaklar 1

Şüpheli Ticari Alacaklar 2

Bu alacakla ilgili şu durumların gerçekleştiğini düşünelim;

  • Alacak ayrılması gereken durum ortadan kalkmıştır ve alacak 02.02.2021 tarihinde tahsil edilmiştir.

Şüpheli Ticari Alacaklar 8

Şüpheli Ticari Alacaklar 4

  • Şüpheli ticari alacağın tahsili imkansız hale gelmiştir.

Şüpheli Ticari Alacaklar 5

 

Örnek:

X Şirketinin Y Şirketinden 150.000 TL’lik senetli alacağı şüpheli hale düşmüştür. Y Şirketinin X Şirketinde 50.000 TL değerinde nakit teminatı vardır.

 

Şüpheli Ticari Alacaklar 6

Şüpheli Ticari Alacaklar 7

 

 

Diğer muhasebe kayıtları için bu bağlantıya tıklayınız.

 

 

 

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör