Sermaye Yedekleri Hesabının Muhasebe Kaydı

Sermaye Yedekleri Hesabının Muhasebe Kaydı

Sermaye Yedekleri Muhasebe Kaydı

Sermaye Yedekleri Muhasebe Kaydı;

52. Sermaye Yedekleri Hesabının Tanımı

Hisse senedi ihraç primleri, iptal edilen ortaklık payları ve yeniden değerleme değer artışları gibi sermaye hareketleri sebebiyle ortaya çıkan ve işletmede bırakılan tutarların izlendiği hesaptır.

 

520 Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabının Tanımı

Yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklamam tutarlar bu hesapta izlenir.

 

520 Hisse Senetleri İhraç Primleri Hesabının İşleyişi

Hisse senedinin nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki fark bu hesabın alacağına satış şekline bağlı olarak ilgili hesabın borcuna kaydedilir.

Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka bir amaçla kullanılması durumunda ise hesaba borç kaydedilir.

 

Örnek:

X Şirketinin sermayesi 11.000.000 TL’den 15.000.000 TL’ye çıkartılışı sırasında yeni çıkarılan her 1 TL nominal bedelli hise senedi 1,5 TL bedelle satılmıştır.

Hisse Senedi İhraç Primleri

 

521 Hisse Senedi İptal Karları Hesabının Tanımı

İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hasılat noksanı katıldıktan sonra artan kısmının izlendiği hesaptır.

 

521 Hisse Senedi İptal Karları Hesabının İşleyişi

Elde edilen hisse senedi iptal karları bu hesaba alacak kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka amaçlarla kullanılması durumunda ilgili hesaplara borç kaydedilir.

 

İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan tahsilat: 25.000.000,00

İptal edilen hisse senetlerinin yerine yeni çıkarılan hisse senetleri için yapılan tahsilat: 50.000.000,00

Toplam: 75.000.000,00

Yeni çıkan hisse senedinin nominal bedeli: 35.000.000,00

İptal edilen hisse senetlerinden elde edilen kazanç: 40.000.000,00

 

Hisse Senedi İptal Karları

 

523 İştiraklerden Yeniden Değerleme Artışları Hesabının Tanımı

İşletmenin iştirakleri ile bağlı ortaklıkları bünyesinde yapılan yeniden değerleme sebebiyle oluşan değer artışının sermayeye eklenmesi durumunda, bu sermayeden işletmeye isabet eden kısmı gösterir.

 

523 İştiraklerden Yeniden Değerleme Artışları Hesabının İşleyişi

İşletmenin iştirakleri ve bağlı ortaklıkları bünyesinde yapılan yeniden değerleme sebebiyle oluşan değer artışları sermayeye eklenmesi sonucunda, işletmeye bedelsiz olarak verilen hisse senetleri ve payları bu hesabın alacağına, 242 İştirakler veya 245 Bağlı Ortaklıklar Hesaplarının borcuna kaydedilir.

İştirakler; bir ortaklıkta en fazla %50 oranında olan sermaye payları veya oy izlenmesinde kullanılır. (En az %10)

Bağlı ortaklıklar; bir ortaklıkta %50’den fazla olan sermaye payları ve oy hakkının izlenmesinde kullanılır.

 

Örnek:

X Şirketinin iştiraki bulunan X Şirketinin bünyesindeki yeniden değerleme değer artış fonlarının sermayeye ilave etmesinden dolayı X Şirketi 10.000.000,00 TL tutarında bedelsiz hisse senedi göndermiştir ve bu bedel sermayeye eklenmiştir.

İştirakler

İştirakler 2

 

Diğer Faydalı Bağlantılar

Kar Yedeklerinin Muhasebe Kaydı

Sermaye Hesabının Muhasebe Kaydı ve Sermaye Artırımı

 

 

Not: İçeriği herhangi bir platformda kullandığınızda Mali Rehberim (Cengizhan Topçu ) ismini kaynak göstermenizi rica ederiz.

 

 

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör