Limited Şirketlerde Yasal Sorumluluk

Limited Şirketlerde Yasal Sorumluluk

Limited Şirket

Danıştay 4. Dairesi;

Limited şirketlerde yasal temsilcinin sadece sorumluluk dönemine ilişkin olarak tarh edilen vergilerden sorumlu olacağı yönünde kanun yararına temyiz kararı verdi. Dava konusu olayda ödeme emri ile istenen 2013/2 dönemine ait KDV ve
fer’ilerinden oluşan kamu alacağının (22/02/2013 tarihli ortaklar kurulu kararının 04/03/2013 tarihinde Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ilanı ile) borçlu şirketteki ortaklığı ve müdürlüğü biten kişiden istenmesinin, söz konusu borcun şirketin yeni kanuni temsi lcisi tarafından 21/03/2013 tarihli beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen vergi ve fer’ilerinin ödenmemesinden kaynaklanması nedeniyle limited şirket ortaklığı ve müdürlüğü sona eren kişiden istenmesinin hukuka aykırı olduğuna
karar verilerek İstanbul 6.Vergi Mahkemesi’nin kararı kanun yararına bozulmuştur. Bu bozma kararları, daha önce kesinleşmiş olan merci kararının hukuki sonuçlarını kaldırmamaktadır.
Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör