KDV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

KDV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

KDV

Kapsam

 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları” ile “emeklilik şirketleri” KDV tevkifatı uygulamasında belirlenmiş alıcılar kapsamına dahil edildi. Bu kuruluşlar kendilerine ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 • Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri KDV tevkifatı uygulaması kapsamı dışına çıkarıldı. Söz konusu değişiklik 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • KDV tevkifatı için belirlenen KDV dahil 1.000 TL’lik fatura sınırı 2.000 TL’ye çıkarıldı. Söz konusu değişiklik 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • “Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme işlemleri ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı.
 • Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde, KDV istisnasının uygulanabilmesi için, istisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınacaktır.
 • Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde KDV İstisnasının uygulanmasında, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları da istisna kapsamına alındı. Söz konusu değişiklik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 • İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticaretinde uygulanmakta olan özel matrah şekilleri kapsamına 6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları da dahil edilerek, bu ortaklık ve fonlar için yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden
  sayılacakları düzenlendi.
 • Finansman gider kısıtlaması uygulaması kapsamında KKEG olarak dikkate alınması gereken tutarlara ilişkin yüklenilen Katma Değer Vergilerinin indiriminin kabul edilmesine ve KDV Kanunu’nun 30/d maddesi hükmünün uygulanmama yönelik düzenleme yapıldı. Söz konusu değişiklik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe
  girmiştir.

 

Kaynak: Türmob

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör