İhbar Tazminatı Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Muhasebe Kaydı

İhbar Tazminatı Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Muhasebe Kaydı

İhbar Tazminatı Nedir

İhbar tazminatı nedir, süreler nasıl hesaplanır ve bu konuya ilişkin sıkça sorular sorular bu bağlantıda incelenmiştir.

İhbar Tazminatı Nedir?

İşçi bildirim şartına uymadan işi bırakıp giderse işverene, iş verende bildirim şartına uymadan işçinin iş sözleşmesini sona erdirirse işçiye çalışma süresi dikkate alınarak ödenen tazminata denir. İhbar tazminatından gelir ve damga vergisi kesintileri yapılır.

Hizmet süresi;

6 aydan az olanların bildirim süresi 2 haftadır ve 2 haftalık maaş alırlar/verirler.

6 ay-1,5 yıl arası olanların bildirim süresi 4 haftadır ve 4 haftalık maaş alırlar/verirler.

1,5 yıl-3 yıl arası olanların bildirim süresi 6 haftadır ve 6 haftalık maaş alırlar/verirler.

3 yıldan fazla olanların bildirim süresi 8 haftadır ve 8 haftalık maaş alırlar/verirler.

 

Yeni İş Arama İzni

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için iş saatleri içinde ücret kesintisi yapmadan izin vermek zorundadır. İş arama izni günlük 2 saatten az olamaz. İşçi isterse, bu izin sürelerini birleştirerek kullanabilir.

 

 

İşçinin Borçlarından Dolayı İhbar Tazminatına Haciz Konabilir mi?

İşçinin borçlarından dolayı işçinin çalıştığı işyerine İcra Dairesinden ödeme emri gelmiş ve işverenden alacağı haklara haciz konmuşsa, işçiye ödenecek ihbar tazminatına da haciz konabilir.

 

Belirli Süreli Hizmet Akitlerinde Ödeme Nasıl Yapılır?

Belirli süreli hizmet akitlerinde sözleşmenin sona ereceği tarih, önceden belirlendiği için ihbar tazminatı doğmaz. Eğer sözleşme olması gereken tarihten önce sonlandırılırsa ihbar tazminatı hakkı doğar.

 

İşçinin Hangi Miktardaki Devamsızlığı Halinde İş Akdi Tazminatsız Fesih Edilebilir?

Eğer işçi, işverenden izin  almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 gün veya 1 ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yada 1 ayda 3 iş günü işe devam etmezse, akit işveren tarafından teminatsız ve ihbarsız olarak feshedilebilir. Fesihlerle ilgili gerekli belgeler bu bağlantıdadır. 

 

İşverenin İzni Olmaksızın Başka Bir İşyerinde Çalışan İşçinin Hizmet Akdi Fesih Edilebilir mi?

Bu hareket; işverenin güvenini kötüye kullanma ve işverene bağlılık şartına uymadığı için işçinin işine tazminatsız olarak son verilebilir.

 

Deneme Süresi İçinde Hizmet Akdi Fesih Edildiğinde İhbar Tazminatı Hakkı Doğar mı?

Hayır doğmaz.

İhbar Tazminatı Muhasebe Kaydı

Örnek:

Üretim departmanında 3 yıldır çalışan Bay X işten çıkartılmıştır. Bay X’e yapılan kıdem tazminatı ödemesinin muhasebe kayıtları nasıldır.

İşe Başlama Tarihi: 01.12.2019
İşten Ayrılma (İş Sözleşmesi Fesih Tarihi): 01.10.2022
Son Brüt Ücret Tutarı (Asgari Ücret): 6.471 TL

İhbar Günü 42,00
İhbar Tazminatı (Brüt) 9.059,40
Gelir Vergisi Kesintisi 1.358,91
Damga Vergisi Kesintisi (0.00759) 68,76
Net İhbar Tazminatı 7.631,73
_________________________________________________________
730 Genel Üretim Giderleri 9.059,40
730.01 Kıdem Tazminatları
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.427,67
360.01 Gelir Vergisi (1.358,91)
360.02 Damga Vergisi (68,76)
102 Bankalar 7.631,73
__________________________________________________________

 

 

 

 

 

TÜRMOB Hesaplama Modülü

 

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör