Gelir Tahakkukları Muhasebe Kaydı

Gelir Tahakkukları Muhasebe Kaydı

Gelir Tahakkukları Muhasebe Kaydı nasıl yapılır, bu hesabın tanımı nedir ve işleyişi nasıl gerçekleşir konularını inceleyeceğiz.

 

181 Gelir Tahakkukları Tanımı

Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin, içinde bulunan döneme ait olan kısımlarının izlendiği hesaptır.

 

181 Gelir Tahakkukları İşleyişi

Dönem sonlarında, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili hasılat ve gelir hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Sonraki dönemde, alacakların kesinleşmesiyle hesaptaki tutarlar bu hesabın alacağına karşılık ilgili hesapların borcuna geçirilerek kapatılır.

Dönemsellik İlkesi gereği, her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması, aynı döneme ait hasılat, gider ve karların aynı dönemin gider ve maliyetleriyle karşılaştırılması gerekir. Bunu sağlamak için de gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir.

Dönem sonlarında, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili hasılat ve gelir hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Sonraki dönemde, alacakların kesinleşmesiyle hesaptaki tutarlar bu hesabın alacağına karşılık ilgili hesapların borcuna geçirilerek kapatılır.

 

181 Gelir Tahakkukları Muhasebe Kaydı

Örnek 1:

İşletme 1 Kasım tarihinde 1 yıl vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. Yılsonuna kadar işleyen faiz tutarı 1.640 TL’dir.

_________________________________________________________
181 Gelir Tahakkukları 1.640,00
642 Faiz Gelirleri 1.640,00
__________________________________________________________

 

İzleyen yılda faiz gelirinin hesaba geçirilmesi kaydı şöyle olacaktır. (Yıllık stopaj %15 olduğunu varsayalım)

_________________________________________________________
102 Bankalar 8.610,00
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 1.230,00
181 Gelir Tahakkukları 1.640,00
642 Faiz Gelirleri 8.200,00
__________________________________________________________

 

Örnek 2:

X İşletmesi 01.11.2021 tarihinde sahip olduğu binayı 6 aylığına 120.000 TL’ye kiraya veriyor. Sözleşmeye göre kira bedeli kira dönemi sonunda alınacaktır. 31.12.2021 tarihinde tahakkuk eden kira gelirinin kaydını yapınız.

Aylık kira bedeli; 20.000 TL’dir.

2 aylık kira geliri dönemin gelirinin içinde kabul edildiğinden 2 * 20.000= 40.000 TL dönemin toplam
kira geliridir ve aynı dönemde kayıt altına alınmalıdır.

Henüz tahsil edilmeyen kira geliri tahakkuku;

_________________________________________________________
181 Gelir Tahakkukları 40.000,00
649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar 40.000,00
__________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Kaynak: -Gelir Tahakkukları Muhasebe Kaydı-Muhasebe Uygulama Genel Tebliği

Kaynak: 19 Mayıs Üni.

 

Faydalı Bağlantılar

Muhasebe Kayıtları

Paylaşmak Güzeldir