Gelecek Aylara Ait Giderler Muhasebe Kaydı

Gelecek Aylara Ait Giderler Muhasebe Kaydı

Gelecek aylara ait giderler muhasebe kaydı nasıl yapılır, bu hesabın tanımı ve işleyişi nedir konularını inceleyeceğiz.

 

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı Tanımı

Bu hesap, peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek döneme ait giderleri izlemek için kullanılır.

 

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı İşleyişi

Gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç kaydedilecek peşin olarak ödenen giderler, bu hesabın borcuna kaydedilir. Gelecek aylarda bu hesaba alacak verilmek suretiyle ilgili gider hesabına aktarılır.

 

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Muhasebe Kaydı

Örnek:

İşletme 1 Temmuz günü 1 yıllık kira tutarı olan 24.000 TL’yi banka kanalıyla ödemiştir.

Cari Yıl Kira Gideri;
6 Aylık = 12.000 TL

İzleyen Yıl Kira Gideri

6 Aylık = 12.000 TL

Üçer aylık geçici vergi dönemleri

Ocak-Şubat-Mart / Nisan-Mayıs-Haziran /Temmuz-Ağustos-Eylül / Ekim-Kasım-Aralık olarak değerlendirildiğinde kira ödemesi muhasebe kaydı şöyle yapılır;

24.000/12= 2.000 TL aylık kira bedeli

Temmuz-Ağustos-Eylül Geçici Vergi Dönemi Kira Gideri: 2.000 * 3 ay = 6.000 TL

_________________________________________________________
770 Genel Yönetim Giderleri 6.000,00
180 Gelecek Aylara Ait Giderler 6.000,00
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler 12.000,00
102 Bankalar 19.200,00
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar 4.800,00
__________________________________________________________

 

İzleyen geçici vergi dönemindeki kayıtlar şöyle olacaktır;

_________________________________________________________
770 Genel Yönetim Giderleri 6.000,00
180 Gelecek Aylara Ait Giderler 6.000,00
__________________________________________________________

 

 

 

Kaynak: -Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Muhasebe Kaydı-Muhasebe Uygulama Genel Tebliği

 

Faydalı Bağlantılar

Muhasebe Kayıtları

Paylaşmak Güzeldir