Emisyon Primi ve Hisse Senedi İhraç Primleri

Emisyon Primi ve Hisse Senedi İhraç Primleri

Emisyon Primi ve Hisse Senedi İhraç Primleri konusu Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.maddesinin 1.bendinin ç fıkrasında incelenmiştir.

Emisyon Primi Nedir

Anonim şirketlerin kuruluşlarında ve özellikle sermaye artırımlarında, rüçhan hakkını kullanmayan ortakların hissesine düşen payların, nominal bedelinin üzerinde satışından veya yeni çıkarılan hisselerinin tümünün, genel kurul kararıyla nominal bedelinin üzerinde satışından kaynaklanan kazançlardır.

  • Kuruluşta ya da sermaye artırımında çıkarılan paylara emisyon primi denir.
  • AŞ’lerin kendi paylarının ihracına ait istisnadır
  • Ana sözleşmede Hüküm veya Genel Kurul Kararı Bulunmalıdır. (VIII – Primli paylar MADDE 347  İtibarî değerinden aşağı bedelle pay çıkarılamaz. Payların itibarî değerinden yüksek bir bedelle çıkarılabilmeleri için esas sözleşmede hüküm veya genel kurul kararı bulunmalıdır.)

Bunu bir örnekle açıklayalım;

Uygulama 1

X A.Ş.’nin 2021 hesap dönemi ticari bilanço karı 750.000 TL’dir ve bu döneme ait 65.000 TL emisyon primi kazancı bulunmaktadır.

Ticari Bilanço Kârı : 750.000 TL
İlaveler (Emisyon Primi) : 65.000 TL
Kâr ve İlaveler Toplamı : 815.000 TL
İstisnalar (Emisyon Pr.) : ( 65.000 TL)

Kurumlar Vergisi Matrahı : 750.000 TL

 

Hisse senetlerinin nominal değerinin üzerinde saklaması dolayısıyla oluşan kazanç “520. Hisse Senedi İhraç Primleri” hesabına
kaydedilir ve vergiden istisna edilir.

 

520 Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabının Tanımı

Muhasebe sistemi uygulama tebliğinde; yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklanan tutarlar bu hesapta izlenir.

 

520 Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabının İşleyişi

Hisse senedinin nominal fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark bu hesabın alacağına satış biçimine bağlı olarak ilgili hesabın borcuna kaydedilir.

Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka bir amaçla kullanılması durumunda hesaba borç kaydedilir.

 

Hisse Senedi İhraç Primlerinin Muhasebe Kaydı

Bunu bir örnekle açıklayalım.

Uygulama 1

X A.Ş. şirketinin sermayesi 50.000.000 TL’den 100.000.000 TL’ye çıkartılmıştır ve çıkarılan her 1.000 TL nominal bedelli hisse senedi 1,500 TL’den satılmıştır. Muhasebe kaydı nasıl olur?

 Sermaye Artırımı

___________________________________________________
501 Ödenmemiş Sermaye 50.000.000,00
500 Sermaye 50.000.000,00
___________________________________________________

 

Artan Sermayenin Prim Olarak Ödenmesi

_________________________________________________________
100 Kasa 75.000.000,00
501 Ödenmemiş Sermaye 50.000.000,00
520 Hisse Senedi İhraç Primi 25.000.000,00
_________________________________________________________

 

 

 

Kaynak: İSMMMO

 

Faydalı Bağlantılar

İştirak Kazanç İstisnası

Paylaşmak Güzeldir