Dönem Sonu Kapanış İşlemlerinin Muhasebe Kaydı

Dönem Sonu Kapanış İşlemlerinin Muhasebe Kaydı

Dönemsonu Kapanış İşlemleri

Dönem sonu kapanış işlemleri;

 

__________________________31.12.2020_______________

710- İlk Madde ve Malzeme Giderleri                             xx

150- İlk Madde ve Malzeme                                             xx

____________________________31.12.2020 _______________

151-Yarı Mamuller-Üretim                                               xx

               711-İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı      xx

               721-Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı                        xx

               731-Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı                       xx

_________________________31.12.2020______________________

711- İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı      xx

721-Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı                       xx

731-Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı                      xx

               710- İlk Madde ve Malzeme Giderleri                                            xx

               720- Direkt İşçilik Giderleri                                                             xx

               730- Genel Üretim Giderleri                                                           xx

____________________________31.12.2020_______________

152- Mamuller                                                                 xx

151- Yarı Mamuller-Üretim                                             xx

_________________________31.12.2020______________________

620-Satılan Mamül Maliyeti                                             xx

               152-Mamuller                                                                  xx

____________________________/ __________________________

 

Satılan Ticari Malın Maliyetinin Dönem Sonu Muhasebe Kaydı

 

_________________________31.12.2020______________________

621-Satılan Ticari Mal Maliyeti                                        xx

               153-Ticari Mallar                                                             xx

____________________________/ __________________________

 

Gider Hesaplarının Gelir Tablosu Hesaplarına Aktarılması

_________________________31.12.2020______________________

622-Satılan Hizmet Maliyeti                             xx

630-Araştırma Geliştirme Giderleri                xx

631-Paz. Satış Dağ. Giderleri                             xx

632-Genel Yönetim Giderleri                            xx

660-Finansman Giderleri                                   xx

               741- Satılan Hizmet Maliyeti                                                          xx

               751-Araş.ve Geliş. Giderleri                                                            xx

               761- Paz. Satış Dağ. Giderleri                                                         xx

               771- Genel Yönetim Giderleri                                                          xx

               781- Finansman Giderleri                                                                xx

________________________31.12.2020______________________

741- Satılan Hizmet Maliyeti                             xx

751-Araş.ve Geliş. Giderleri                               xx

761- Paz. Satış Dağ. Giderleri                            xx

771- Genel Yönetim Giderleri                           xx

781- Finansman Giderleri                                  xx

740- Satılan Hizmet Maliyeti                                                          xx

750-Araş.ve Geliş. Giderleri                                                           xx

760- Paz. Satış Dağ. Giderleri                                                        xx

770- Genel Yönetim Giderleri                                                        xx

780- Finansman Giderleri                                                              xx

_________________________31.12.2020______________________

 

Gelir Tablosu Hesaplarının 690 Dönem Kar/Zarar Hesabına Aktarılması

________________________31.12.2020______________________

600 Yurtiçi Satışlar

601 Yurtdışı Satışlar

602 Diğer Gelirler

640 İştiraklerden Temettü Gelirleri

641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

642 Faiz Gelirleri

643 Komisyon Gelirleri

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar

645 Menkul Kıymet Satış Karları

646 Kambiyo Karları

647 Reeskont Faiz Gelirleri

648 Borsa Değer Artış Karları

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar

679 Olağan Dışı Gelir

610 Satıştan İadeler
611 Satış İskontoları
612 Diğer İndirimler
620 Satılan Mamul Maliyeti
621 Satılan Ticari Mal Maliyeti
622 Satılan Hizmet Maliyeti
623 Diğer Satışları Maliyeti
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
631 Pazarlama S. Giderleri
632 Genel Yönetim Giderleri
653 Komisyon Giderleri
654 Karşılık Giderleri
655 Menkul Kıymet Satış Zararları
656 Kambiyo Zararları
657 Reeskont Faiz Gideri
658 Borsa Değer Azalış Zararları
659 Diğer Olağan Giderler
660 Kısa Vadeli Borçlanma Gideri
661 Uzun Vadeli Borçlanma Gideri
689 Olağan Dışı Giderler
690 Dönem Karı veya Zararı

________________________31.12.2020______________________

 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

                                      691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı

692 Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı

________________________31.12.2020______________________

 691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı

                                       370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı

________________________31.12.2020______________________

692 Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı

590 Dönem Net Karı Hesabı

________________________01.01.2021______________________

590 Dönem Net Karı

570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı

________________________17.02.2021______________________

370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yükümlülükler Karşılığı

     193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar

________________________../../…………..______________________

 

 

ya da

________________________31.12.2020______________________

 692 Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı

       690 Dönem Karı veya Zararı Hesabı

________________________31.12.2020______________________

  591 Dönem Net Zararı Hesabı

              692 Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı

________________________31.12.2020______________________

Diğer muhasebe kayıtları için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör