Bilanço Nedir

Bilanço Nedir

Bilanço, temel mali tabloların en önemlilerinden birisidir. Bu bölümde hem tanımları hem de tabloları sizlerle paylaşacağız.

 

Bilanço Nedir

Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur.
Bilançonun aktifinde yer alan varlıklar, paraya dönüşme hızlarına göre yani en çok likitten en az likite doğru, pasifinde yer alan kaynaklar ise en kısa vadeli kaynaktan en uzun vadeli kaynağa doğru sıralanmışlardır.

Bilançoda aktif ile pasif, varlıklar ile kaynaklar her zaman eşit olmalıdır. Aktif taraf işletmenin varlıklarını gösterirken; pasif taraf, bu varlıklar üzerinde kimin ne kadar hakkı olduğunu gösteren kaynaklardan oluşmaktadır.

Eşitlik şu şekildedir;

AKTİF = PASİF

VARLIKLAR = KAYNAKLAR

VARLIKLAR = YABANCI KAYNAKLAR + ÖZKAYNAKLAR

DÖNEN VARLIKLAR + DURAN VARLIKLAR = KISA VADELİ YABANCI  KAYNAKLAR + UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR + ÖZKAYNAKLAR

 

Bilançonun 1 ve 2 numaralı kodlara sahip olan hesapları aktifinde yani varlıklar kısmında yer alır ve bu hesaplar dönen ve duran varlıklardır. 3-4-5 numaralı kodlara sahip olan hesapları ise pasifinde yani kaynaklarında yer alır ve bu hesaplar; kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynaklardır.

Dönen varlıklar grubunda, bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrileceği veya kullanılacağı tahmin edilen varlıklar vardır.

Duran varlıklarda, normal şartlar altında bir yıl içinde elden çıkarılması düşünülmeyen veya yararları bir yılda tükenmeyecek olan varlıklar vardır.

Kısa vadeli yabancı kaynaklar bir yıl içinde ödenmesi gereken;

Uzun vadeli yabancı kaynaklar ise bir yıldan sonra ödenecek olan borçlardan oluşur.

Özkaynaklar ise işletme sahip veya ortakları tarafından işletme kişiliğine tahsis edilmiş kaynakları oluşturur.

 

AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR)
1-DÖNEN VARLIKLAR 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
2-DURAN VARLIKLAR 4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5-ÖZKAYNAKLAR

 

 

AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR)
1. DÖNEN VARLIKLAR 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
10. Hazır Değerler 30. Mali Borçlar
100. Kasa 300. Banka Kredileri
101. Alınan Çekler 301. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
102. Bankalar 302. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 303. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri
108. Diğer Hazır Değerler 304. Tahvil Anapara Borç, Taksit Ve Faizleri
11. Menkul Kıymetler 305. Çıkarılan Bonolar Ve Senetler
110. Hisse Senetleri 306. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
111. Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları 308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
112. Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları 309. Diğer Mali Borçlar
118. Diğer Menkul Kıymetler 32. Ticari Borçlar
119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 320. Satıcılar
12. Ticari Alacaklar 321. Borç Senetleri
120. Alıcılar 322. Borç Senetleri Reeskontu(-)
121. Alacak Senetleri 326. Alınan Depozito Ve Teminatlar
122. Alacak Senetleri Reeskontu(-) 329. Diğer Ticari Borçlar
124. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) 33. Diğer Borçlar
126. Verilen Depozito Ve Teminatlar 331. Ortaklara Borçlar
127. Diğer Ticari Alacaklar 332. İştiraklere Borçlar
128. Şüpheli Ticari Alacaklar 333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) 335. Personele Borçlar
13. Diğer Alacaklar 336. Diğer Çeşitli Borçlar
131. Ortaklardan Alacaklar 337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
132. İştiraklerden Alacaklar 34. Alınan Avanslar
133. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 340. Alınan Sipariş Avansları
135. Personelden Alacaklar 349. Alınan Diğer Avanslar
136. Diğer Çeşitli Alacaklar 35. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri
137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 350,358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri
138. Şüpheli Diğer Alacaklar 36. Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) 360. Ödenecek Vergi Ve Fonlar
15. Stoklar 361. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
150. İlk Madde Malzeme 368. Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
151. Yarı Mamuller 369. Ödenecek Diğer Yükümlülükler
152. Mamuller 37. Borç Ve Gider Karşılıkları
153. Ticari Mallar 370. Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
157. Diğer Stoklar 371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-)
158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 372. Kıdem Tazminatı Karşılığı
159. Verilen Sipariş Avansları 373. Maliyet Giderleri Karşılığı
17. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri 379. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
170. Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri 38. Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
179. Taşeronlara Verilen Avanslar 380. Gelecek Aylara Ait Gelirler
18. Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 381. Gider Tahakkukları
180. Gelecek Aylara Ait Giderler 39. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
181. Gelir Tahakkukları 391. Hesaplanan Kdv
19. Diğer Dönen Varlıklar 392. Diğer Kdv
190. Devreden Kdv 393. Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
191. İndirilecek Kdv 397. Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
192. Diğer Kdv 399. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
193. Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
195. İş Avansları 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
196. Personel Avansları
197. Sayım Ve Tesellüm Noksanları 40. Mali Borçlar
198. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 400. Banka Kredileri
199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-) 401. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
402. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
2. DURAN VARLIKLAR 405. Çıkarılmış Tahviller
407. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
22. Ticari Alacaklar 408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
220. Alıcılar 409. Diğer Mali Borçlar
221. Alacak Senetleri 42. Ticari Borçlar
222. Alacak Senetleri Reeskontu(-) 420. Satıcılar
224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) 421. Borç Senetleri
226. Verilen Depozito Ve Teminatlar 422. Borç Senetleri Reeskontu(-)
229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) 426. Alınan Depozito Ve Teminatlar
23. Diğer Alacaklar 429. Diğer Ticari Borçlar
231. Ortaklardan Alacaklar 43. Diğer Borçlar
232. İştiraklerden Alacaklar 431. Ortaklara Borçlar
233. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 432. İştiraklere Borçlar
235. Personelden Alacaklar 433. Bağlı Ortaklıklara Borçlar
236. Diğer Çeşitli Alacaklar 436. Diğer Çeşitli Borçlar
237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 437. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) 438. Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar
24. Mali Duran Varlıklar 44. Alınan Avanslar
240. Bağlı Menkul Kıymetler 440. Alınan Sipariş Avansları
241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 449. Alınan Diğer Avanslar
242. İştirakler 47. Borç Ve Gider Karşılıkları
243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) 472. Kıdem Tazminatı Karşılığı
244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 479. Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
245. Bağlı Ortaklıklar 48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları
246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) 480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 481. Gider Tahakkukları
248. Diğer Mali Duran Varlıklar 49. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-) 492. Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin Edilecek Kdv
25. Maddi Duran Varlıklar 493. Tesise Katılma Payları
250. Arazi Ve Arsalar 499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
251. Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri
252. Binalar 5. ÖZ KAYNAKLAR
253. Tesis, Makine Ve Cihazlar
254. Taşıtlar 50. Ödenmiş Sermaye
255. Demirbaşlar 500. Sermaye
256. Diğer Maddi Duran Varlıklar 501. Ödenmemiş Sermaye(-)
257. Birikmiş Amortismanlar(-) 52. Sermaye Yedekleri
258. Yapılmakta Olan Yatırımlar 520. Hisse Senetleri İhraç Primleri
259. Verilen Avanslar 521. Hisse Senedi İptal Kârları
26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 522. Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları
260. Haklar 523. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
261. Şerefiye 524. Maliyet Artışları Fonu
262. Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri 529. Diğer Sermaye Yedekleri
263. Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 54. Kâr Yedekleri
264. Özel Maliyetler 540. Yasal Yedekler
267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 541. Statü Yedekleri
268. Birikmiş Amortismanlar(-) 542. Olağanüstü Yedekler
269. Verilen Avanslar 548. Diğer Kâr Yedekleri
27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 549. Özel Fonlar
271. Arama Giderleri 57. Geçmiş Yıllar Kârları
272. Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri 570. Geçmiş Yıllar Kârları
277. Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 58. Geçmiş Yıllar Zararları(-)
278. Birikmiş Tükenme Payları(-) 580. Geçmiş Yıllar Zararları(-)
279. Verilen Avanslar 59. Dönem Net Kârı (Zararı)
28. Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 590. Dönem Net Kârı
280. Gelecek Yıllara Ait Giderler 591. Dönem Net Zararı(-)
281. Gelir Tahakkukları
29. Diğer Duran Varlıklar
291. Gelecek Yıllarda İndirilecek Kdv
292. Diğer Kdv
293. Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
294. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar
295. Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar
297. Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
298. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
299. Birikmiş Amortismanlar(-)

 

 

 

Kaynak: -Bilanço Nedir- Auzef

 

Faydalı Bağlantılar

Muhasebe Kayıtları

Paylaşmak Güzeldir