Arsa Satın Alınması Muhasebe Kaydı

Arsa Satın Alınması Muhasebe Kaydı

Arsa Satın Alınması Muhasebe Kaydı

Arsa Satın Alınması Muhasebe Kaydı, gider pusulasına dayalı, KDV’li ve KDV istisnası olması durumunda nasıl gerçekleştirilir konusuna bir göz atalım.

Uygulama:

1.000.000 TL tutarında bir arsa satın alınmıştır. Muhasebe kayıtları şu şekilde gerçekleştirilir.

 

Arsa sahibi vergi mükellefi değilse arsa satın alınması muhasebe kaydı şu şekilde gerçekleştirilir;

________________________________________________________
150 Arsa ve Araziler Hesabı 1.000.000,00
320 Satıcılar 1.000.000,00
________________________________________________________

 

Arsa sahibi vergi mükellefi ise ve arsa, arsa sahibinin aktifinde kayıtlıysa (faturaya dayalı);

________________________________________________________

150 Arsa ve Araziler Hesabı 1.000.000,00
191 İndirilecek KDV 180.000,00
320 Satıcılar 1.180.000,00
________________________________________________________

 

 

Arsa alım işleminin KDV’den istisna olması durumunda (faturaya dayalı);

KDVK 17/4-r) (Ek: 30/12/2004-5281/33 md.; Değişik: 28/3/2007-5615/13 md.)

Kurumların aktifinde (…)(3) en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi.(3)(4)

   İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır.

   İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır. (5)

________________________________________________________
150 Arsa ve Araziler Hesabı 1.000.000,00
320 Satıcılar 1.000.000,00
________________________________________________________

 

 

Yapı Ruhsatı Alınması Halinde Muhasebe Kaydı

________________________________________________________
151 İnşaatı Arsa Payı Maliyeti 1.000.000,00
150 Arsa ve Araziler Hesabı 1.000.000,00
________________________________________________________

 

Diğer muhasebe kayıtları için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: İSMMMO

Paylaşmak Güzeldir
Yazan:

malirehberim

Mali konular ve muhasebe ile alakalı güncel mevzuat bilgileri için Mali Rehberim en doğru adrestir.

Tüm yazıları gör